• 47bbcf6daabc48e211ad_b0961b4e11
 • 5d2d6dbd7bcd9e93c7dc_ba1e3f1f2a
 • 994c8c1c4c7ea920f06f__1__f8e4ab7114
 • z1570197707773_163e37dd7ae466a64a8d0c7f4995f8d8_e226f4d966
 • z1570197710586_a5e30e905e698836313e974021f827af_605e462e04
 • z1570197690704_24a642d484e92daecf1ca6cedb13f029_7a7913d1c6
 • z1570197723884_3c9eee215fd2752fd33e44fcb6a73ef7_7b078093d5
 • z1570197737434_0d20b07b5c917ce43219cf2fe7fb221f_c74171d217
 • z1570197714205_44f0108d5cdb34a7e9dadae09895429a_4ba8a05a4e
 • z1629087239510_f004da58558325d684f10df7ddcb8f7a_ed99671a21
 • z1599336045801_0fa766c6090b771b31393b180eef29bd_991be70b10
 • z1629087270156_2e1e79f79fb902845eea809fbf962fc0_74a5adb533
 • z1599336077648_052d2277c4a7d4424724d54da34cde0d_7998cb624a
 • z1629087306725_3c81e1594f48327e539bf73142a69938_c2eb4d473a
 • z1599336071714_402e35b4bc614d220fc7636f8d47eae8_be132af0f8
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 22/8/2018, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT quy định về ...
Theo đó, trường tiểu học được đánh giá theo 4 mức: Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4. Có 5 tiêu chuẩn đánh giá cho từng mức, cụ thể: Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường (gồm 10 tiêu chí); Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (gồm 4 tiêu chí); Tiêu chuẩn 3 - Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học (gồm 6 tiêu ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1