• 47bbcf6daabc48e211ad_b0961b4e11
 • 5d2d6dbd7bcd9e93c7dc_ba1e3f1f2a
 • 994c8c1c4c7ea920f06f__1__f8e4ab7114
 • z1570197707773_163e37dd7ae466a64a8d0c7f4995f8d8_e226f4d966
 • z1570197710586_a5e30e905e698836313e974021f827af_605e462e04
 • z1570197690704_24a642d484e92daecf1ca6cedb13f029_7a7913d1c6
 • z1570197723884_3c9eee215fd2752fd33e44fcb6a73ef7_7b078093d5
 • z1570197737434_0d20b07b5c917ce43219cf2fe7fb221f_c74171d217
 • z1570197714205_44f0108d5cdb34a7e9dadae09895429a_4ba8a05a4e
 • z1629087239510_f004da58558325d684f10df7ddcb8f7a_ed99671a21
 • z1599336045801_0fa766c6090b771b31393b180eef29bd_991be70b10
 • z1629087270156_2e1e79f79fb902845eea809fbf962fc0_74a5adb533
 • z1599336077648_052d2277c4a7d4424724d54da34cde0d_7998cb624a
 • z1629087306725_3c81e1594f48327e539bf73142a69938_c2eb4d473a
 • z1599336071714_402e35b4bc614d220fc7636f8d47eae8_be132af0f8
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu vừa ban hành Thông báo tuyển dụng ...
Theo đó, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ sẽ tuyển dụng 24 giáo viên cho 13 trường THPT trên địa bàn tỉnh.Tiêu chuẩn điều kiện chung:Người đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục phải có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:  Có ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1