11/08/22  Tin của trường  52
Công văn số 775/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bạc Liêu ngày 04 tháng 08 năm 2022 về hường dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
 11/08/22  Tin của trường  58
Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 20 tháng 05 năm 2022 của UBND tỉnh Bạc Liêu về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3,7,10  sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu từ năm học 2022-2023
 08/10/20  Tin của trường  321
Qua 02 lần Hội nghị trù bị thì váo lúc 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 09 năm 2020 Trường TH Trần Kim Túc đã tiến hành tổ chức Hội nghị viên chứa năm học 2020 - 2021.       
 06/12/19  Tin của trường  459
Buổi tập thể dục giữa giờ của các em học sinh